fbpx Argumenteeritud müük kriisi ajal | Marketingi Instituut

Argumenteeritud müük kriisi ajal

Sissejuhatus

Marketingi Instituut on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Müük – palju armastatud ja ka kardetud sõna. Sageli seostatakse müüki toote või teenuse teisele osapoolele „pähe määrimisega“, kasutades alatuid müügivõtteid. See on aga suur eksimus. Tõeline müük on jätkusuutlik pikas ajaraamis, kasulik mõlemale osapoolele ning vajadusi rahuldav.

Kuidas argumentide abiga muuta müük jätkusuutlikuks ka kriisi perioodil?

Müük algab Sinust endast, mitte partnerist, toodetest, vajadustest. See, kui edukas ja tulemuslik Sa oma ideede ja teenuste/toodete müügis oled, on otseses seoses Sinu enda võimekuse ja oskustega. Ole valmis müüma esmalt iseennast. Tea oma tugevusi ja ka nõrkusi. Alles peale enda edukat müüki saad asuda järgmise etapi juurde.

Sihtgrupp
 • müügijuhid, kes soovivad süsteemselt teadmisi omandada;
 • inimesed, kes naudivad müügitööd ning soovivad karjääri teha ning oma teadmisi müügivaldkonnas täiendada;
 • müügiassistendid, kes soovivad karjääriredelil edasi areneda.
Läbitavad teemad
 • Millest algab müük, kuidas mõistame müüki?
 • Müügi eesmärkide seadmine, sammude kavandamine
 • Müük erakliendile ja ärikliendile
 • Kliendi vajaduste mõistmine
 • Väärtuse müük hinna asemel
 • Müügiprotsess ja olulised hetked, mis müügi koju toovad
 • Müügiprotsessi alustamine ja lõpetamine
 • Argumendid ja demagoogia, kuidas vahet teha
 • Müügiga kaasnev teenindus ja järel teeninduse roll tulevikumüükides
 • Kriisiaja tulemuslikud tegevused müügis
 • Telefonimüük ja selle omapärad
 • Sotsiaalsed inimtüübid, kuidas muuta müügitaktikaid vastavalt inimtüüpidele
 • Kõik saab alguse minust endast
 • Ootused müügiinimesele
 • Suhtlemis- ja kuulamisoskused
 • Eneseareng müügitöös, motivatsioon
 • Ajajuhtimine kui võti eduks
Koolituse tulemusena on osaleja:
 • saanud hea ülevaate proaktiivsest ja kliendikesksest müügist;
 • õppinud mõistma ja rakendama argumente müügi protsessis;
 • on mõtestanud kriisiolukorda müügitöös;
 • mõistnud iseenda rolli ja vastutust heade kliendisuhete kujundamisel;
 • õppinud süsteemselt ja teadlikult kasutama kõiki müügiprotsessi etappe;
 • õppinud klienti kuulama ja kliendi tegelikke vajadusi välja selgitades kliendile sobivaid lahendusi pakkuma;
 • arendanud oma eneseväljendus-, läbirääkimis- ja ajajuhtimise oskusi;
 • On uurinud enda sotsiaalset tüüpi ning mõistnud teiste tüüpide eripärasid ja nende vajadusi müügitöös;
 • leidnud häid ideid, kuidas seatud müügiplaani „kodustada“, eesmärke saavutada ja ennast igapäevaselt motiveerida.
Koolitusmeetodid

Kahepäevane koolitus (16 AT) sisaldab teoreetilist sissejuhatust teemasse, iseseisvaid- ja grupiharjutusi ning arutelusid ning koolitaja tagasisidet. Koolituskeskkonnas https://marketingiinstituut.talentlms.com on koolitusmaterjalid iseseisvaks läbitöötamiseks. Koolitus sisaldab kodust tööd ja koolitaja tagasisidet sellele. Koolituse maht kokku on 24 tundi.

Koolitaja

Koolitaja Katrin Maack on lõpetanud Tallinna Ülikooli kommunikatsioonijuhtimise erialal (MA) ja omandanud õpetajakutse (MA). Katrini müügikogemus pärineb aastast 1996, mil töötas suhtekorralduse konsultandina. Töö osaks oli aktiivne teenuste müük olemasolevatele ja potentsiaalsetele klientidele. Tallinna Ülikooli suhtekorralduse osakonna juhataja ametis kuulus osakonna tegevuste alla haridusteenuse müük ja turundus noortele. Müügijuhtimise suurim kogemus pärineb rahvusvahelisest korporatsioonist SCA Hygiene Products OÜ töötades Eest müügijuhina ning Balti riikide turundusjuhina. Üheksa aasta jooksul juhtis ta ettevõtte Eesti, Läti ja Leedu turundusmeeskonda, vastutas turundusstrateegiate väljatöötamise ja elluviimise eest, koolitas Balti riikide müügimeeskondi, juhtis ettevõtte Põhjamaade digiturunduse ning suhtekorralduse projekte ja projektimeeskondi. Mõnda aega juhtis Eesti müügimeeskonda ning koordineeris müügiprotsesse. Katrini osalusel koostati iga-aastased müügi- ja turundusstrateegiad. Katrinil on viieaastane kogemus mikroettevõtte Pearlstory era- ja ärimüügi protsesside juhtimisel.

Soovitajad

Soovitusindeks: 9,67 (osalenute hinnang 10-palli süsteemis)

"Aitab müüki näha erinevate nurkade alt, annab innustust ja uusi ideid"

"Palju praktilisi harjutusi andsid koolitusele lisaväärtust"

"Koolitaja oli energiline, vastas küsimustele ja oli hea suhtleja"

"Tuletab meelde müügi põhitõed ja kinnistab need läbi praktiliste harjutuste"

Koolitustingimused

Marketingi Instituudi koolitus toimub ruumis, mis vastab tervisekaitse nõuetele. Koolitust toetab e-õppe keskkond aadressil https://marketingiinstituut.talentlms.com. Koolitused toimuvad alati olenemata osalejate arvust. Erakorraliselt on Marketingi Instituudil õigus muuta koolituse aega vastavalt kokkuleppele õppijatega. Lisainfo õppetöö korralduse ja kvaliteedi tagamise kohta. 

Koolituste toimumise ajad
Koolituste hind

Koolituse hind 700€ + km sisaldab kahe koolituspäeva läbiviimist, soovituslikke lisamaterjale, koolitusmaterjale koolituskeskkonnas, toitlustust.