Questions? Feedback? powered by Olark live chat software
Select Page

UUS! Agiilne turundus ja planeerimine

Marketingi Instituut on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner

ALGAB: 05/10/2023

Sissejuhatus

Maailm muutub kiiresti ja ka turundusjuhid peavad muudatustega kaasas käima. Agiilne juhtimismetoodika sai alguse USA-s, kus seda esmalt kasutati tarkvara arendamisel. Tänapäeval on agiilne lähenemine kasutusel ka teistes valdkondades, kuna võimaldab kiiresti reageerida muudatustele, olla paindlikum ja anda kiiresti tagasisidet. Mooduli raames räägitakse, mis on agiilne juhtimine ja kuidas seda juurutada just turunduse juhtimisel.

Sihtrühm - kellele on neid teadmisi vaja?

 • Turundusjuhid, kellel on töökogemus;
 • Müügi- või kommunikatsioonijuhid, kes soovivad kasvada turundusjuhiks;
 • Tegevjuhid ettevõtetes, kus ei ole turundus- ja/või müügijuhti ja kus nad peavad turunduse ja müügiga ise hakkama saama;
 • Konsultandid, kes nõustavad ettevõtteid, näiteks reklaamibüroode projektijuhid või europrojektide kirjutajad;
 • Turundusassistendid ja –spetsialistid, kes soovivad karjääriredelil edasi liikuda.

Läbitavad teemad

 • Agiilse turunduse mõiste;
 • Protsessi- ja projektipõhise turunduse võrdlus agiilse turunduse meetodiga;
 • Agiilse turunduse põhietapid;
 • Agiilse turunduse planeerimine;
 • Agiilse turunduse juurutamine.

Koolituse läbinu teab

 • mis on agiilne turundus ja millised on selle plussid ning miinused;
 • millised on agiilse turunduse tehnoloogilised abivahendid;
 • kuidas minna üle protsessi- ja projektipõhisest turundusest agiilsele turunduse juhtimisele;
 • millised on agiilse turunduse põhietapid;
 • mida tuleb iga etappi läbimisel arvesse võtta;
 • kuidas kasutada igapäevases turunduses Microsoft Teamsi, Slacki ja teisi vahendeid;
 • kuidas kaardistada agiilse turunduse põhietappe;
 • kuidas koostada organisatsiooni jaoks agiilse turunduse juurutamise plaani.

Koolitusmeetodid

Koolituspäev 8 AT sisaldab teoreetilist sissejuhatust teemasse, iseseisvaid- ja grupiharjutusi ning arutelusid ning koolitaja tagasisidet. Koolituskeskkonnas on koolitusmaterjalid iseseisvaks läbitöötamiseks. Koolitus sisaldab ühte kodust tööd. Koolituse maht kokku on 18 tundi.

Koolituse lõpetaja, kes osaleb ainult koolituspäeval, saab selle kinnituseks tõendi. Koolituse lõpetaja, kes lisaks koolituspäeval osalemisele esitab iseseisva töö ning saab sellele koolitaja tagasiside ja hinnangu, saab selle kinnituseks tunnistuse, kus on ära märgitud hinne. Hinnatakse 10 palli süsteemis, positiivsed hinded on 4-10.

Koolitustingimused

Visionest Institute (endise nimega Marketingi Instituut) koolitus toimub ruumis, mis vastab tervisekaitse nõuetele. Koolitust toetab e-õppe keskkond aadressil https://marketingiinstituut.talentlms.com. Koolitused toimuvad alati olenemata osalejate arvust. Erakorraliselt on meil õigus muuta koolituse aega vastavalt kokkuleppele õppijatega. COVID-19 leviku tõkestamiseks ettenähtud ohutusnõuetega tutvu siin.

Lisainfo õppetöö korralduse ja kvaliteedi tagamise kohta.

Täienduskoolituse õppekavarühm: Turundus ja reklaam

Koolituse Hind

Koolituse hind 390€ + km sisaldab koolituspäeva läbiviimist, koduse töö hindamist ja tagasisidet koolitaja poolt, koolitusmaterjale koolituskeskkonnas Talent LMS, koolituspäeval kahte kohvipausi ja lõunat.

390.00