Questions? Feedback? powered by Olark live chat software
Select Page

Moonika Kiop

Moonika Kiop oli üks Creatum loovagentuuri asutajatest aastal 2008, juhtides agentuuri kuni 2020 aastani. Alates 2020 arendab ja juhib ta kiop.agency-t – täisteenus klasteragentuuri, mille eesmärk on pakkuda klientidele turundus- ja loovteenuseid nii Eestisse kui väljaspoole. Tal on 17-aastane laiahaardeline turunduskogemus alustades erinevate uuringute läbiviimisest (online paneelid, fookusgrupiuuringud), turundusstrateegia, -plaanide, -tegevuskavade kirjutamisest, positsioneeringu protsesside läbiviimisest, graafilise disaini projektide juhtimisest ja digidisaini projektide juhtimisest (veebi infosüsteemide loomine, veebidisain, veebi koodimisprojektide juhtimine) lõpetades viidandusprojektide, näituste, trükiste jmt turundust puudutavate tegevustega.

Moonika Kiop on teinud tööstööd Telia, TV3, Sotsiaalministeeriumi, Justiitsministeeriumi, Bang & Bonsomeri, SEB pangaga, Sisekaitseakadeemiaga, Maaeluministeeriumiga, Põllumajandusametiga, Kohtla-Järve Gümnaasiumiga, Sotsiaalministeeriumiga, Lennusadamaga, Meremuuseumiga, Tallinna Teletorniga ja paljude teiste ettevõtete ja isikutega.

Showing all 2 results