Questions? Feedback? powered by Olark live chat software
Select Page

Janek Sõnum

Janek on Päästeameti Harjumaa päästepiirkonna juhataja. Kogemustest õppinuna peab Janek kõige olulisemaks kolme printsiipi: töötajate kaasamine otsustusprotsessi, tõhus kommunikatsioon ja loomuomaste tugevustega arvestamine. Juht peab suutma luua keskkonna, kus töötaja tunneb end väärtustatuna, saab tagasisidet ning näeb seost oma töö ja organisatsiooni eesmärkide vahel. Motiveeritud ja kaasatud töötajad on produktiivsemad ning tööandjale lojaalsemad.

Showing all 4 results