Questions? Feedback? powered by Olark live chat software
Select Page

Anneli Reinok

Hilding Anders Baltic AS kvaliteedijuht, -konsultant ja -õppejõud

Anneli omab pikaaegset töökogemust tootmis- ja kvaliteedijuhina rõiva-ja tekstiili ettevõtetes. Lisaks tootmistöö kõrvalt on ta töötanud 10 aastat eriala õppejõuna Tallinna Tehnikaülikoolis. Alates 2017 sügisest annab ta Kvaliteedikorralduse kursuseid Tallinna Tehnikakõrgkoolis.

Oma igapäeva töös tegeleb ta tootmise arendamise ja efektiivuse tõstmisega ning ettevõtte kvaliteedialaste protsesside, dokumentatsiooni ja töökorralduse haldamisega, analüüsib ettevõtte kvaliteedinäitajaid ja koostab kvaliteedikulude ülevaateid. Anneli on HAB-is tehnoloogia-ja kvaliteediosakonna juht ning HAB-i juhtkonna liige.

Samuti on ta aktiivselt osalenud Kutsekoja töös kutsestandardite väljatöötamise komisjonides.

Showing all 2 results