Grey investeerib loovusesse 75% ressurssidest

Adweek avaldas uudise Grey agentuurist, kes väitis, et investeerib 75% oma ressurssidest loovusesse seades eesmärgiks turult teistega võrreldes suurema osa talentide endale meelitamiseks. Loovate talentide alla loetakse loovinimesed, projektijuhid ja tootmise juhid. Eesmärgiks seatakse vähem loovuse juhtimist ja rohkem selle vabastamist. Rõhutatakse, et oluline on loovuse pikem pink ja laiem nägemine, mis annab klientidele palju erinevaid loovaid lahendusi.

Rauno Kutti, Vurri loovjuht: Kuidas seda uudist kommenteerid? Kes Eestis võistleb enim loominguliste talentide pärast? Mis relvi kasutatakse?

Saatelõigu pikkus 8.54