E-residentsuse mõju

Deloitte'i poolt läbiviidud e-residentsuse programmi majandusliku mõju analüüsi kohaselt võib e-residentsuse programm aastaks 2021 tuua Eesti riigile hinnanguliselt ligikaudu 31 miljonit eurot puhastulu ning ligi 194 miljonit eurot kaudset sotsiaal-majanduslikku puhastulu.

E-residentsuse programmi kolmanda tegevusaasta lõpuks on Eestil 27 000 e-residenti 143 erinevast riigist ning e-residendid on loonud 2847 ettevõtet, mis on maksnud 2,8 miljonit tööjõumakse. E-residentidest 640 füüsilisele isikule on tehtud palgaväljamakseid, mille pealt on makse tasutud 5 miljonit eurot.

Piret Reinson, e-residentsuse turundus- ja kommunikatsioonitiimi juht: mis selle uuringu juures enim üllatas? Kus on kõige suuremad väljakutsed lähiaastatel? Saatelõigu pikkus 7.28