fbpx Mis muudab ekspordiplaani atraktiivseks finantseerijale? | Marketingi Instituut
09.11.11

Mis muudab ekspordiplaani atraktiivseks finantseerijale?

Ilmselt pole küll olemas ideaalset ekspordiplaani selle sõna kõige täpsemas tähenduses, kuid ometigi võiks selle „ideaalsuse“ üle ju diskuteerida. Kasvõi näiteks panga või Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse või teiste kaasinvestorite vaatevinklist.  Vestlusest Swedbanki ettevõtete panganduse kliendisuhete osakonna juhataja Märt Helmjalaga selgus, et Eesti ettevõtted jäävad oma ekspordiplaanidega sageli rahastuseta küllaltki korduvatel põhjustel:

1. Ekspordiplaanid on liiga optimistlikud ja sageli vaid ühe stsenaariumiga. Pank sooviks aga näha kolme stsenaariumit: positiivset, realistlikku ja negatiivset. On ju iga eksportija endagi huvides, et ka negatiivseima stsenaariumi korral oleks võimalik tal tõestada ellujäämist.

2. Kulusid ja muid piiranguid on alahinnatud. Siinkohal on märksõnadeks ettearvatust pikem sissetöötamise periood, paratamatu hinnatõus aastate lõikes (kasvõi elekter, kütus, jms), tegevuseks vajalike litsentside või sertifikaatide puudumine, jms. Näiteks võivad osades riikides teie toodetud seadmeid paigaldada vaid kohalikud litsentseeritud firmad, mis on seotud ka planeeritust suuremate kuludega.

3. Madal likviidsus. Kuigi ettevõtja võib arvutada kasumlikkust tehingu kokkuvõttes, on pangale oluline näha, kuidas suudetakse oma laienemist rahastada jooksvalt. Sest kui planeerimisfaasis ei suudeta ette näha iganädalasi rahavooge, siis on ka tõsine oht, et kogu ekspordisuunaline areng jookseb kinni.

4. Liiga väikesed mahud ja vähene koostöösoov. See on juba kord väikeste rahvaste ettevõtetele paratamatu, et üksi laia maailma minnes ei pruugi läbi lüüa. Iseenesest meeldiks rahastajale näha, et olete oma eksporti võtmas sedavõrd tõsiselt, et soovite välisturgudel panna seljad kokku teiste Eesti ettevõtetega, kellega siinmail võib-olla konkureerite. Koostööst saadav sünergia võimaldab avaldada välismaal tugevamat muljet (nii mahtude kui komplekteerituse tasemega), mida üksikult korda saata on Eesti ettevõtetel suuremates riikides pea võimatu.

 

Infopesa: 
Kommenteeri meie Facebooki lehel