fbpx SA Innove otsib tegusat ja asjalikku Oskuste Aasta projektijuhti! | Marketingi Instituut
06.09
2016

SA Innove otsib tegusat ja asjalikku Oskuste Aasta projektijuhti!

SA Innove otsib tegusat ja asjalikku Oskuste Aasta projektijuhti!

Kas tunned, et vajad arenguks suuremat tegutsemis- ja vastutusvabadust? Oled energiline ja tulemustele orienteeritud? Suudad süüvida detailidesse ja näha ka suurt pilti? Sind köidavad ühiskonna ja haridusega seotud teemad? Kui tundsid end ära, siis tutvu Riigihangete registris 02.09.2016 avaldatud lihthankega „Oskuste Aasta projektijuht“ https://riigihanked.riik.ee/register/hange/177839  ja esita enda pakkumus!

Pakkumuse esitamise tähtaeg on 12.09.2016 kell 12:00!

Oskuste Aastast

2017. aastat tähistatakse üle-eestiliselt kui Oskuste Aastat, eesmärgiga väärtustada Eesti ühiskonnas oskusi ja meisterlikkust. Oskuste Aasta on kommunikatsiooniprojekt, mis võimaldab terve aasta jooksul levitada Eesti ühiskonnas sõnumit oskuste, kutsehariduse ning elukestva õppimise väärtuslikkusest. See hõlmab eesmärgipäraselt seostatud erinevaid üleriigilisi kui ka kohalikke üritusi, konkursse ja muid Oskuste Aasta tegevusi.

Oskuste Aasta projektijuhtimise tööülesanded:

 • Oskuste Aasta tegevusplaani väljatöötamine ja elluviimine, seejuures:
  • Oskuste Aasta sündmuste ja ürituste planeerimine, korraldamine ja koordineerimine nii riiklikul kui ka kohalikul tasandil koostöös erinevate partneritega, kelle tegevus on seotud Oskuste Aasta eesmärkidega;
   • Oskuste Aasta ürituste kalendri koostamine ja elluviimise koordineerimine, toetamine;
   • vajadusel hanke/hangete tehnilis(t)e sisukirjeldus(t)e (lähteülesannete) koostamine seoses Oskuste Aasta tegevuste elluviimisega, nagu näiteks Oskuste Aasta kampaanialehe väljatöötamiseks;
   • Oskuste Aasta veebilehele (Innove alamlehena või eraldi domeeni all) peab olema koondatud kogu 2017. aasta sündmuste kalender, mis koondab infot nii üleriigiliste kui ka kohalike  sündmuste ja tegevuste kohta.
 • Oskuste Aasta sidusgruppide koostöö korraldamine.
 • Oskuste Aasta koostööpartnerite võrgustiku laiendamine ja partneritega aktiivne suhtlemine.
 • Oskuste Aasta tegevuste toetamine kommunikatsiooni- ja turundustegevustega, sh kommunikatsiooni- ja turundusplaani koostamine koostöös SA-ga Innove.
 • Vajadusel Oskuste Aasta kõneisikuks olemine.

Lepingu periood: 01.10.2016 - 31.12.2017

Töövorm ja maksumus

 • Projektijuhtimise teenust tellitakse tunnitasu alusel.
 • Oskuste Aasta projektijuhtimisteenuse töötundide hulk ühes kuus saab olla maksimaalselt 160 töötundi.
 • Töövorm on koosolekud, töökohtumised ja iseseisev töö.
 • Teenuse osutamisega seotud töövahendid (arvuti, mobiiltelefon jne) ja kulud (side, transport, majutus jne) peavad sisalduma pakkumuse maksumuses (tunni hinnas).
 • Hankelepingu eeldatav maksumus on 23 425 eurot, millele lisandub käibemaks 4 685 eurot. Kokku 28 110 eurot koos käibemaksuga. Füüsilisest isikust pakkuja puhul sisaldab eeldatav maksumus 28 110 eurot hankija kogukulu (palgafond, mis sisaldab brutotasu ja tööandja makse).

Oskuste Aasta projektijuhi lihthange viiakse läbi elektrooniliselt e-riigihangete keskkonnas (viitenumber 177839).

Lihthanke dokumendid (edaspidi LHD) on huvitatud isikutele kättesaadavad riigihangete registri veebilehelt (https://riigihanked.riik.ee). LHD väljavõtmisel peab huvitatud isik end riigihangete registris registreerima LHD saanud isikuna, avaldades hankijale oma kontaktandmed. Pakkumuse esitamise tähtaeg on 12.09.2016 kell 12:00!

Hankija annab selgitusi lihthanke teate ja LHD kohta kirjalikul pöördumisel läbi eRHR-i teabevahetuse lehe.

Edu soovides,

Infopesa: 
Kommenteeri meie Facebooki lehel