fbpx Ettevaatust, neuroturundus! | Marketingi Instituut
05.06
2018

Ettevaatust, neuroturundus!

Hetkel on kõik rahulik. Kõigi väljavaated on võrdsed. (Peaaegu) mitte keegi ei tegele Eestis rakendusliku tarbijaneuroteaduse ehk neuroturundusega.

Ma tean seda kuna näen iga päev suurte brändide reklaamides ja veebikampaaniates klassikalisi „neuroturundusapse“.

Senine olukord püsib. Mitte keegi ei kahma endale suuremat tükki turust ega saavuta tähelepanuväärseid murranguid tarbijakäitumise mõistmises. Konkurentsieeliste saavutamine seisab alles ees.

Võib-olla on neuroturundusel Eestis paaril viimasel aastal kanda kinnitamast takistanud eluterve skeptilisus, ebapiisav hulk oskuslikke eestlastest neuroturundajaid ja piiratud eelarved?

Võib-olla on Eesti tegevjuhtidest ja turundusdirektoritest olnud mõistlik oodata ja vaadata. Kahtlemata pole segased sõnumid ülepaisutatud lubadustest, juhtumiuuringute puudumine ja tõendamata teaduspõhi teinud „kahtlasesse teemasse“ investeerimist lihtsaks.

 

Aga ajad on muutumas...

Neuroturundus on kasvanud. Kõige arenenumates riikides kasvab see kiiresti. Mõnedes ringkondades on see ümber nimetatud „otsustamisteaduseks“ või „rakenduslikuks tarbijaneuroteaduseks“, aga asja sisu jääb nimest hoolimata samaks.

Mida neuroturundus endast kujutab? Kas selle toimimise kohta on nüüdseks olemas tõendid? Kuidas saan ma seda enda äris ära kasutada? Kas ma pean konkurentsieelise saavutamiseks tõesti läbi viima kulukaid katseid ja uuringuid?

Selliseid küsimusi küsivad turundusspetsialistid kogu maailmas. Ja ometi on hinnanguliselt kümnel protsendil maailma turundajatest mingisugused kogemused rakendusliku neuroturunduse alal juba olemas. Neuroturundustehnika müük on kasvanud umbes 20 protsenti aastas ning iga sellist vahendit rakendab sageli terve hulk organisatsioone.

Ei ole kahtlustki, et sarnaselt tehisintellektile, andmekaevandamisele, turundustehnoloogiatele ning liit- ja virtuaaltegelikkusele on neuroturundus järjekordne näide sellest, kuidas teaduspõhine turundus tungib esiplaanile.

Neuroturundusteaduse ja -äri rahvusvahelisse ühendusse NMSBA kuulub 162 ülikooli. Doktorantuuriportaalis PHDPortal.com leidub 78 neuroteaduse kursust. Valdkonnas aktiivsete ülikoolide seas on California Los Angelese ülikool, Massachusettsi tehnikainstituut, Harvard, Oxford, Cambridge, jne. Temaatilised koolitusprogrammid, veebikursused ja seminarid muutuvad iga päevaga menukamaks.

Pole üllatav, et esile on kerkimas arvestatav hulk teaduslikke tõendusmaterjale ja rohkelt reaalseid ärilisi edulugusid, mis ajendavad üha rohkem turundajaid rakendama seda põnevat, kiiresti arenevat turundustegevuse haru. Andekate spetsialistide hulk kasvab, tehniliste vahendite ja katsete läbiviimise kulud kahanevad ning, mis kõige tähtsam — soovitud tulemusi saavutatakse üha rohkem.

NMSBA määratleb neuroturundust järgmiselt: „Neuroturundus uurib, millised emotsioonid mõjutavad otsuste langetamist, ja rakendab neid teadmisi turunduse tõhustamiseks. Teadmisi rakendatakse toodete kujundamise, promokampaaniate ja reklaami tulemuslikkuse suurendamise, hinnakujunduse, kaupluste sisseseade kavandamise ja tarbijakogemuse kui terviku parendamise vallas.

Neuroturundusteadus ühendab omavahel turundusteadust, neuroökonoomikat, neuroteadust, tarbijaneuroteadust ja kognitiivset psühholoogiat.“

 

Viis olulisemat neuroteaduslikku avastust:

• suurem osa andmetöötlusest inimajus toimub alateadlikult, s.t, seda ei teadvustata;

• suurem osa sellisest alateadlikust töötlusest on emotsionaalne, mitte loogiline;

• alateadlikel protsessidel on märkimisväärne mõju klientide suhtumisele, otsustele ja käitumisele;

• alateadlikud protsessid ei juhi meie käitumist täielikult, kuid kujundavad suurema osa meie langetatavatest otsustest; teadliku valiku osatähtsus on seejuures väiksem;

• tarbijad ei saa teile nendest mõjudest rääkida, kuna nad pole neist teadlikud, mistõttu on oluline lõimida omavahel loogilisi ja neuroloogilisi protsesse.

Allikas: Ameerika turundajate liit American Marketing Association

 

On neuroturundus siis mingi imerohil? Kas me suudame leida tarbijate mõistusest üles nupu, mis neid midagi ostma sunnib?

Mida Eesti turundajad aga saavad teha, on selliste teadlaste ja ettevõtete (ja nende agentuuride), kes oma avastusi jagavad, kogutud tulemustest, tähelepanekutest ja soovitustest kasu lõigata. Eestlased on väga osavad leidma edukaid ja tulusaid ärimudeleid ja -trende ning neid konkurentsieelise ja suurema tulu saavutamiseks edasi arendama. On aeg teha sama neuroturunduse valdkonnas.

 

Siinkohal tulebki mängu meie (esialgu kümneliikmelise, kuid kasvava meeskonnaga) ettevõte Tiptop Insights OÜ.

Tegeleme suurima ja hetkel ainsa maailma juhtivate kaubamärkide, neuroturunduse praktiseerijate ja akadeemiliste uurijate neuroturunduslike tulemuste, tähelepanekute ja soovituste otsingumootoriga varustatud andmebaasi koostamisega. Andmebaasis saab otsinguid läbi viia soovitud turundusvaldkonna, nt reklaaminduse, toote- ja pakendikujunduse, veebikogemuse, jaemüügikeskkonna ja müügikohtade, hinnakujunduse jne järgi, ning ristviidata neid tulemusi soovitud tööstusvaldkondadega nagu esmatarbekaupade tootmine või autotööstus.

Iga soovitus on varustatud viidetega algallikale ja autori kontaktandmetega, mis võimaldavad teha üksikasjalisemaid järelepärimisi.

Me ei kavatse pakkuda konsultatsiooni- või testimisteenuseid, kuid võime teid juhatada ekspertide juurde, kes saavad teid vajadusel aidata.

Meie andmebaasi tasuta beetaversiooniga liitumiseks külastage veebilehte www.neuromarketingtips.eu.

 

Tiptop Insights OÜ missiooniks on muuta neuroturunduse alased edulood teile läbipaistvamaks ja kättesaadavamaks.

Oleme võtnud eesmärgiks pakkuda antud valdkonnas kõige teostatavamaid neuroturundusalaseid tulemusi, tähelepanekuid ja soovitusi. Soovime neuroturundussoovitused teha kättesaadavaks võimalikult paljudele inimestele.

 

Reklaamindus/Jaekaubandus

Inimesed valivad tervislikke toite rohkem kui need on paigutatud ebatervislikest vasakule .

Disainides restorianide menüüsid, lette, supermarketeid ja online-poode, aseta tervislikud valikud vasakule.

Allikas: Healthy Left, Unhealthy Right

 

Reklaamindus

Kasuta protsentide asemel numbreid.

OK: 90 protsenti meie klientidest hindavad meie klienditeenindust suurepäraseks.

Parem: 9 klienti 10-st hindab meie klienditeenindust suurepäraseks.
Allikas: Brainfluence (book) by Roger Dooley

 

Turu-uuringud/ Choice Architecture

Liiga palju valikuid = Otsustusvõime paralüüs

Vähendades valikute arvu väljapanekus kasvab võimalus otsuse tegemiseks.

Allikas: Marketing and Neuroscience What Drives Customer Decisions?

 

Julgen ennustada, et just edumeelsed Eesti turundajad ja skeptilised, ent teaduslike tõendite toel oma suhtumist võib-olla muutvad tegevjuhid on need, kelle tõukel leiab aset üleminek neuroturunduslike tähelepanekute rakendamisele toote, pakendi ja veebikogemuse kujundamises, turu-uuringutes, reklaamis ja isegi hinnakujundusmudelites (minu arust on neuro-hinnakujundus eriti põnev allharu), mis on teistele ettevõtetele mitmel pool maailmas edu toonud.

Meie taskukohase teenuse pakutud soovituste lõimimine lihtsustatud neuroturundus-metodoloogiatega võimaldab teha märkimisväärseid, kulutõhusaid edusamme äris. Käesolevas artiklis pole ruumi metodoloogiasse süvenemiseks; võib-olla teeme seda mõni teine kord.

Maailmale on meil pakkuda meie veebiressurss. Siin, Eestis, pakume lisaks teenuse tutvustamist ettevõttes, mille käigus esitleme ja arutame konkreetsele ettevõttele olulisi neuroturundus-tulemusi, tähelepanekuid ja soovitusi.

 

„Robin viis neuroturunduse aluste teemalise esitluse „Neuromarketing 101“ läbi Eesti Energias. Meie meeskond nõustus, et see oli hästi kulutatud tund, täis huvitavaid fakte, nutikaid tähelepanekuid ja isiklikke kommentaare. Robin on suurepärane esineja, kellel on hea huumorimeel ja kahtlemata suur pädevus antud valdkonnas. Me kavatseme kindlasti edaspidi neuroturundusele rohkem tähelepanu pöörata. Soovitan Tiptop’i neuroturunduse aluste esitlust igale ettevõttele, kellele see esilekerkiv turundustrend huvi pakub.“

— Toomas Tepomes, Eesti Energia veebimüügi- ja -turunduse juht

 

Neuroturundus on siin selleks, et jääda.

Hüpake rongile või jääge sellest maha.

 

Õigus küll — artikli pealkiri on ju „Ettevaatust, neuroturundus!“

Tegelikult on mul teile kolm hoiatust:

1. Ärge eirake neuroturundust. Olge nutikas ja kasutage konkurentsieelise saavutamiseks ära esimeste turuletulijate eelised.

2. Konsultante või testimisettevõtteid värvates jälgige, et nende lubadused poleks liialdatud. Mul on hea meel pakkuda eraviisilist nõustamist heade ja/või halbade külgede osas ja märkide osas, mille suhtes peaksite olema ettevaatlik (või te võite ka lihtsalt lugeda seda artiklit).

3. Neuroturundus annab parimaid tulemusi kombinatsioonis traditsiooniliste turu-uuringu-tehnikatega, kui aga lisate näpuotsaga käitumis- ja tunnetuspsühholoogiat, on tulemused veelgi paremad.

 

Robin kolis Eestisse 2004. aastal. Ta on nõustanud paljusid Eesti ettevõtteid ja riigiasutusi internetiturunduse ja strateegilise sisu alal.

Ta on neuroturundusteaduse ja -äri rahvusvahelise ühenduse NMSBA liige.

Robiniga suhtlemiseks kasutage platvormi LinkedIn, e-postiaadressi robin@neuromarketingtips.eu või www.neuromarketingtips.eu

Infopesa: 
Kommenteeri meie Facebooki lehel