Uute klientide leidmine välisturul

Sissejuhatus

Marketingi Instituut ja Wisecounter koostöös EASiga korraldavad eksportijatele koolituse „Uute klientide leidmine välisturul“, mida rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.

Koolituse eesmärk
 • Tõsta Eesti ettevõtjate teadmisi ekspordist, arendada koostööd Eesti ettevõtjate vahel ning luua eeldused ekspordikäibe ning kõrgema lisandväärtusega toodete ja teenuste osakaalu suurendamiseks.
 • Valmistada ettevõtjad ette sihtriiki sisenemiseks.
 • Valmistada ettevõtteid sihtriiki sisenemiseks, andes teadmised ja oskused, kuidas kõige efektiivsemalt kontakte luua ning kust esmaseid kliente leida.
Koolituse sihtgrupp

Väikese ja keskmise suurusega alustavad ja tegutsevad Eesti ettevõtjad, kes vajavad infot ja nõuandeid, et valmistada oma ettevõte ette paremaks välisturule sisenemiseks, kes ootavad praktilist koolitust ja piisavalt võimalusi arutada oma ettevõtte situatsiooni ning kelle jaoks on oluline ka networking osalejatega. 

Läbitavad teemad
 • Kust kontaktide loomisel alustada?
 • Millised on esimesed sammud kasutamaks võimalikult efektiivselt ära abivahendeid?
 • Kuidas tegutseda juhul, kui info kättesaadavus kontaktide kohta on minimaalne?
 • Millal kasutada agenti, hulgimüüjaid, konsultante, EAS-i abi?
 • Praktik kirjeldab oma kogemusi uute klientide leidmise protsessist.
Koolituse lõpetanu teab
 • Missugune on ekspordimüügi protsess?
 • Kuidas jõuda esimeste kontaktideni uuel turul?
 • Missuguseid tugisüsteeme kasutada?
 • Kuidas minimaalse info tingimustes hakkama saada?
Koolitusmeetodid

Koolituspäev (8 AT) sisaldab teoreetilist sissejuhatust teemasse, iseseisvaid- ja grupiharjutusi, arutelusid, praktiku ettekannet ning koolitaja tagasisidet. Koolituskeskkonnas www.turundusproff.ee on koolitusmaterjalid iseseisvaks läbitöötamiseks.

Koolituse lõpetaja saab selle kinnituseks tõendi. 

Koolituse päevakava:

09.45 - 10.00    Registreerumine
10.00 - 11.30    Koolitus
11.30 - 11.45    Kohvipaus
11.45 - 13.15    Koolitus
13.15 - 14.00    Lõuna
14.00 - 15.00    Koolitus
15.00 - 15.15    Kohvipaus
15.15 - 16.45    Praktiku ettekanne: Uute klientide leidmise protsess konkreetse ettevõtte näitel 
16.45 - 17.15    Koolituse kokkuvõte 

Koolitusel osalemise piirangudEASiga koostöös korraldatud koolitusel, mis on rahastatud Euroopa Regionaalarengu Fondist, ei või osaleda:

 • konsultatsiooni- ja nõustamisbüroode esindajad, kellel ei ole selget plaani oma teenust/toodet eksportima hakata;
 • põllumajandustoodete esmase tootmise ettevõtted;
 • kalandus- ja vesiviljelusvaldkonna ettevõtted;
 • tubaka ja tubakatoodete valmistamise, töötlemise ja turustamise ettevõtted;
 • hasartmängude ja kihlvedude korraldamise ettevõtted;
 • raskustes olevad ettevõtjad, mis on sellisena määratletud liidu riigiabi eeskirjades.
Koolitaja ja praktik

Koolitaja Tarmo Täht on suurepärase koolitaja kogemusega, pikaajaline ettevõtete ekspordialane nõustaja ning  nelja aasta jooksul olnud mentoriks 10 ekspordi müügijuhile, keda aitas oma teadmiste ja kogemustega nii EAS-I poolt korraldatud Ekspordirevolutsiooni programmis kui Eksporditöötajate kvalifikatsiooni tõstmise programmis. Tarmo on koolitanud viimase kolme aasta jooksul sadu ekspordist huvitunud ettevõtete esindajaid, kes on soovinud oma ekspordi suurendamiseks minna süsteemselt uuele turule, koostades eelnevalt ekspordiplaani. Tarmo on tasakaalukas, oskab tuua suurel hulgal näiteid, kaasata gruppi, kasutada erinevaid metoodikaid koolituse käigus, vastata igale küsimusele, mis on koolitusel osalejal tekkinud. Ta on tasakaalukas, väga laialdaste teadmistega erinevate turgude osas. Tarmo oskab  paljusid keeli oskus (inglise, vene, soome, taani, serbo-horvaadi, itaalia), tänu millele ta tajub suurepäraselt erinevate rahvuste erinevusi ja oskab anda pädevaid soovitusi.

Praktik Argo Sildvee on pikaajalise kogemusega ja laia haardega eksportija, kes on töötanud merenduse ja ehitussektoris (eksportinud uksi, mööblit kruiisilaevadele) ning omab suurepärast kogemust kontaktide loomisel Aasias. Argo keskendub praktikuna oma ettekandes kontaktide loomise protsessile ettevõttes T-Tammer, kus toodetakse erinevaid uksi. Argo on suurepärane esineja, põhjalik esinemise ettevalmistaja, kes jagab meeleldi oma laia kogemuste pagasit kuulajatega. Argo Sildvee läbis EAS-i korraldatud Eksporditöötajate kvalifikatsiooni tõstmise programmi ning sai 2015 aastal Suurbritannias asuva The Institute of Export diplomi, mis aitas tal teooriaga raamida ja süstematiseerida oma mahukad praktilised ekspordikogemused.

Koolitustingimused

Marketingi Instituudi koolitus toimub ruumis, mis vastab tervisekaitse nõuetele. Koolitust toetab e-õppe keskkond aadressil www.turundusproff.ee. Koolitused toimuvad alati olenemata osalejate arvust. Erakorraliselt on Marketingi Instituudil õigus muuta koolituse aega vastavalt kokkuleppele õppijatega. Lisainfo õppetöö korralduse ja kvaliteedi tagamise kohta

Lisainfo

Aivi Tinnus, kliendisuhete juht, 5688 6008, mi@mi.ee.

Vaata ekspordialast infot ka EAS-i koduleheküljelt.

Koolituste toimumise ajad
Koolituste hind

Tänu EAS-i ja Euroopa Regionaalarengu Fondi toetusele on koolituse hind 25€ + km, mis sisaldab koolitusmaterjale koolituskeskkonnas, kahte kohvipausi ja kerget lõunat.

 

Vaata lisaks ka teisi EASi koolitusi: