Tootearenduse ABC

EAS koostöös Marketingi Instituudiga korraldab eksportijatele koolituse  „Tootearenduse ABC“, mida rahastab Euroopa Regionaalarengufond.

Koolituse eesmärk

Tõsta Eesti ettevõtjate teadmisi ekspordist ning luua eeldused ekspordikäibe ning kõrgema lisandväärtusega toodete ja teenuste osakaalu suurendamiseks.

Anda teadmised ja oskused tootearenduse protsessi erinevatest etappidest ning tootearendusplaani koostamiseks, mille tulemusena valmib müügivalmis toode. 

Koolitus annab vastused küsimustele
 • Millised on tootearenduse põhitõed?
 • Millistest etappidest koosneb tootearendusprotsess?
 • Millised on kaasaegsed praktikad tootearenduses (nt disaini sisseost, kasutajakeskne disain)?
 • Mida tuleb teada intellektuaalsest omandist?
 • Miks on oluline prototüüpi teha ja kuidas sellest võimalikult palju kasu saada?
 • Kuidas hinnata ettevõtte lähtepositsiooni (majanduslik seis, tootmisressurss, tööjõuressurss, riskid)?
 • Kuidas määratleda uue toote kasutajate sihtrühm?
 • Mis probleemi uus toode sihtrühma jaoks lahendab? Mis on sihtrühma ootused kasutajakogemusele (kasutajakeskne disain)? 
 • Kust leida ja analüüsida vajalikku infot tootearenduse plaani jaoks?
 • Millised on sammud, et jõuda uue toote ideest turule viimiseni?
 • Kuidas koostada realistlik tootearenduse projektiplaan?
Koolituse sihtgrupp

Ekspordiga tegelevate ja eksporti plaanivate ettevõtete esindajad. Koolitusel osalemise piirangud.

Koolitaja ja praktikud

Koolitaja Indrek Maripuu on mitmekülgse taustaga konsultant ja koolitaja. Ta on üks aktiivsemaid Osterwalderi Business Model Canvas’e propageerijad Eestis ning äriloovuse arendaja. Viimastel aastatel on ta neid kogemusi teenusedisainiga kombineerinud ning rakendanud tootearenduskoolituste ja-konsultatsioonide juures. Varasemalt on ta olnud logistikajuht Arla Foodsis, turundusjuht kirjastuses ja tootearendaja mitmes telekomi sektori organisatsioonis. Indreku koolitused on väga praktilised - kus teooria on läbipõimunud nii tabavate näidete kui praktiliste harjutustega.

Praktilist kogemust jagavad:

Kaie Kaas-Ojavere on viimased kolmteist aastat olnud Baltikas Montoni brändijuht ja nüüd Mosaici, Bastioni ning Ivo Nikkolo brändijuht, kes vastutab äriüksuse majandustulemuse ja kõikide välja antavate kollektsioonide eest ning juhib 33 liikmelist meeskonda, kuhu kuuluvad disainerid, sisseostjad, tehnoloogid, konstruktorid, kaubandusanalüütikud, müügijuht, väljapanekute tiim ja turundus. Kaie on töötanud ka Tallinna Kaubamaja ostujuhina ja toonud maale Axara kaubamärki. 2000. aastal lõpetas Kaie Concordia Rahvusvahelise Ülikooli Rahvusvahelise Ärijuhtimise eriala cum laude.

Johanna Tammsalu on Eesti disainer, kes on lõpetanud 2010 a. loomingulise reklaami bakalaureuse õppe University of West London ülikoolis ning 2013 a Euroopa Disaini Labor magistriõppe Madridis koolis Instituto Europeo di Design. 2013 aastast on Johanna omaloodud firma Tamma Design juht ja disainer. Seal loob Johanna isikupäraseid lampe ja ehteid, millel on põnev sünni- ja taustalugu. 2016 a pälvis ta parima elukeskkondliku tootedisaini BRUNO (Eesti Disainerite Liidu väljaantav tootedisaini auhind).

Tarmo Täht on suurepärase koolitaja kogemusega, pikaajaline ettevõtete ekspordialane nõustaja ning  nelja aasta jooksul olnud mentoriks 10 ekspordi müügijuhile, keda aitas oma teadmiste ja kogemustega nii EAS-i poolt korraldatud Ekspordirevolutsiooni programmis kui Eksporditöötajate kvalifikatsiooni tõstmise programmis. Tarmo on koolitanud viimase kolme aasta jooksul sadu ekspordist huvitunud ettevõtete esindajaid, kes on soovinud oma ekspordi suurendamiseks minna süsteemselt uuele turule.

 

Lisainfo

Aivi Tinnus, kliendisuhete juht, 5688 6008, info@mi.ee.

Registreerumine EASi kodulehel SIIN

Koolituste toimumise ajad
Koolituste hind

Koolituse hind 30€ + km sisaldab koolitusmaterjale koolituskeskkonnas, kahte kohvipausi ja lõunat.