Tervishoiuteenuste eksport

Sissejuhatus

Marketingi Instituut ja Wisecounter koostöös EASiga korraldavad eksportijatele koolituse „Tervishoiuteenuste eksport“, mida rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.

Koolituse eesmärk
 • Tõsta Eesti ettevõtjate teadmisi ekspordist, arendada koostööd Eesti ettevõtjate vahel ning luua eeldused ekspordikäibe ning kõrgema lisandväärtusega toodete ja teenuste osakaalu suurendamiseks.
 • Anda ettevõtetele juhiseid, kuidas oma teenust müüa ning mida peab silmas pidama võrreldes toote ekspordiga.
Koolituse sihtgrupp

Tervishoiuteenuseid pakkuvate väikese või keskmise suurusega alustavate ja tegutsevate Eesti ettevõtete omanikud ja juhid, kellel senine eksport puudub, kuid kes vajavad infot ja nõuandeid, et valmistada oma ettevõte ette paremaks välisturule sisenemiseks, kes ootavad praktilist koolitust ja piisavalt võimalusi arutada oma ettevõtte situatsiooni ning kelle jaoks on oluline ka networking osalejatega.

Läbitavad teemad
 • Millised on teenuste ekspordiks sobivad ärimudelid?
 • Teenuste ekspordi peamised eripärad võrreldes toote ekspordiga.
 • Kuidas leida kliente teenuste ekspordis?
 • Millised on teenuste turundamise eripärad?
 • Teenusepõhine müük (kui toode ei ole käegakatsutav).
 • Praktiku kogemus teenuste ekspordis ning sellega kaasnevatest aspektidest ja eripäradest.
Koolituse lõpetanu teab
 • Mis on otsene teenuse eksport, kaudne eksport, litsenseerimine, frantsiis ja kuidas neid kasutada.
 • Kuidas toodetele teenusekontseptsioone lisada.
 • Kuidas teenustele ekspordikliente leida.
 • Missugused on teenuste rahvusvahelise turundamise alused.
 • Kuidas toimub teenusepõhine müük.
Koolitusmeetodid

Koolituspäev (8 AT) sisaldab teoreetilist sissejuhatust teemasse, iseseisvaid- ja grupiharjutusi koos koolitaja tagasisidega, arutelusid, praktiku ettekannet ning koolitaja ja praktiku vastuseid küsimustele. Koolituskeskkonnas www.turundusproff.ee on koolitusmaterjalid iseseisvaks läbitöötamiseks.

Koolituse lõpetaja saab selle kinnituseks tõendi. 

Koolituse päevakava:

09.45 - 10.00    Registreerumine
10.00 - 11.30    Koolitus 
11.30 - 11.45    Kohvipaus
11.45 - 13.15    Koolitus 
13.15 - 14.00    Lõuna
14.00 - 15.00    Koolitus 
15.00 - 15.15    Kohvipaus
15.15 - 16.45    Praktiku ettekanne: Kuidas eksportida tervishoiuteenuseid? 
16.45 - 17.15    Koolituse kokkuvõte 

Koolitusel osalemise piirangud:

EASiga koostöös korraldatud koolitusel, mis on rahastatud Euroopa Regionaalarengu Fondist, ei või osaleda:

 • konsultatsiooni- ja nõustamisbüroode esindajad, kellel ei ole selget plaani oma teenust/toodet eksportima hakata;
 • põllumajandustoodete esmase tootmise ettevõtted;
 • kalandus- ja vesiviljelusvaldkonna ettevõtted;
 • tubaka ja tubakatoodete valmistamise, töötlemise ja turustamise ettevõtted;
 • hasartmängude ja kihlvedude korraldamise ettevõtted;
 • raskustes olevad ettevõtjad, mis on sellisena määratletud liidu riigiabi eeskirjades.
Koolitaja ja praktikud

Koolitaja Anu-Mall Naarits on koolitanud turunduse ja ekspordi valdkonnas üle 20 aasta ning nõustanud kümneid ettevõtteid ja organisatsioone. Anu suudab koolitusel hoomata suurt pilti ning läheneda teemasse väga praktilise nurga alt. Koolitusel on osalejad kõik haaratud tegevusse, töötades kas paaris, tehes grupitööd või  töötades oma kaasust läbi. Anu suudab anda oma koolitustel igale osalejale tagasiside ning vajadusel leiab veel täiendavalt aega nõuannete jagamiseks. Anu psühholoogiaharidus on andnud talle suurepärased oskused inimestega suhtlemiseks ning Stockholmi Ülikooli ärijuhtimise õpe andis väärtuslikud teadmised ettevõtlusest. Anu on vastutav Marketingi Instituudi rahvusvaheliste projektide leidmise, osalemise, konsortsiumite moodustamise, pakkumiste koostamise ja projektide elluviimise eest. 

Praktik Lauri Koorits on hariduselt geneetik ning töötanud Bioatlases laboriteenuste turunduse ja müügi valdkonnas üle seitsme aasta. Selle aja jooksul on ta laiendanud ettevõtte klientide arvu ning kasvatanud müügimahte, ta on osalenud ka nö teenuste tootestamise protsessis, mille kogemus on väga väärtuslik teistele antud valdkonna ettevõtetele.

Praktik Meeme Mõtus on OÜ Medical Consulting tegevjuht ning vastutab ettevõtte arendamise ja rahvusvahelise turundamise eest.

Koolitustingimused

Marketingi Instituudi koolitus toimub ruumis, mis vastab tervisekaitse nõuetele. Koolitust toetab e-õppe keskkond aadressil www.turundusproff.ee. Koolitused toimuvad alati olenemata osalejate arvust. Erakorraliselt on Marketingi Instituudil õigus muuta koolituse aega vastavalt kokkuleppele õppijatega. Lisainfo õppetöö korralduse ja kvaliteedi tagamise kohta. 

Lisainfo

Aivi Tinnus, kliendisuhete juht, 5688 6008, mi@mi.ee.

Vaata ekspordialast infot ka EAS-i koduleheküljelt.

Koolituste toimumise ajad
Koolituste hind

Tänu EAS-i ja Euroopa Regionaalarengu Fondi toetusele on koolituse hind 25€ + km, mis sisaldab koolitusmaterjale koolituskeskkonnas, kahte kohvipausi ja kerget lõunat.

 

Vaata lisaks ka teisi EASi koolitusi: