Koduleht välisturu jaoks

Sissejuhatus

Marketingi Instituut koostöös EASiga korraldab eksportijatele koolituse „Koduleht välisturu jaoks“, mida rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.

Koolituse eesmärk
 • Tõsta Eesti ettevõtjate teadmisi ekspordist, arendada koostööd Eesti ettevõtjate vahel ning luua eeldused ekspordikäibe ning kõrgema lisandväärtusega toodete ja teenuste osakaalu suurendamiseks.
 • Anda ettevõttele teadmised ja oskused, kuidas oma kodulehte võimaliku müügikanalina (sh ekspordimüügis) kasutada ja kuidas see ettevõtte jaoks parimal viisil tööle panna.
Koolituse sihtgrupp

Väikese ja keskmise suurusega alustavad ja tegutsevad Eesti ettevõtjad, kes vajavad infot ja nõuandeid, et valmistada oma ettevõte ette paremaks välisturule sisenemiseks, kes ootavad praktilist koolitust ja piisavalt võimalusi arutada oma ettevõtte situatsiooni ning kelle jaoks on oluline ka networking osalejatega. 

Läbitavad teemad
 • Millised on erinevad kodulehtede ülesehituse võimalused, mis toetavad ettevõtte müügitegevust?
 • Kuidas muuta koduleht välisturule sobivaks?
 • Miks on koduleht eelduseks välisturule minekul?
 • Millised on head ja halvad näited kodulehtedest ja nende analüüs?
 • Mida võimalik klient otsib esmajoones kodulehelt?
 • Kust saada abi töötava kodulehe loomiseks ning mis on hinnad?
 • Praktiku kogemus: kuidas ettevõttes on koduleht aidanud kaasa müüginumbrite suurenemisele ning milliste muudatustega kodulehel see saavutati?
Koolituse lõpetanu teab
 • Kuidas teha koduleht, mis toob kontakte välisturult? 
 • Missugune info ja kuidas esitatuna on oluline välisturul?
 • Kuidas kasvatada 'conversion'i? 
 • Kuidas oma ettevõtte koduleht välisturule sobivaks teha?
 • Kust saada abi töötava kodulehe loomiseks ning mis on hinnad?
Koolitusmeetodid

Koolituspäev (8 AT) sisaldab teoreetilist sissejuhatust teemasse, iseseisvaid- ja grupiharjutusi koos koolitaja tagasisidega, arutelusid, praktiku ettekannet ning koolitaja ja praktiku vastuseid küsimustele. Koolituskeskkonnas www.turundusproff.ee on koolitusmaterjalid iseseisvaks läbitöötamiseks.

Koolituse lõpetaja saab selle kinnituseks tõendi. 

Koolituse päevakava:

09.45 - 10.00    Registreerumine
10.00 - 11.30    Koolitus
11.30 - 11.45    Kohvipaus
11.45 - 13.15    Koolitus
13.15 - 14.00    Lõuna
14.00 - 15.00    Koolitus
15.00 - 15.15    Kohvipaus
15.15 - 16.45    Praktiku ettekanne: Kuidas ettevõttes on koduleht aidanud kaasa müüginumbrite suurenemisele? 
16.45 - 17.15    Koolituse kokkuvõte 

Koolitusel osalemise piirangudEASiga koostöös korraldatud koolitusel, mis on rahastatud Euroopa Regionaalarengu Fondist, ei või osaleda:

 • konsultatsiooni- ja nõustamisbüroode esindajad, kellel ei ole selget plaani oma teenust/toodet eksportima hakata;
 • põllumajandustoodete esmase tootmise ettevõtted;
 • kalandus- ja vesiviljelusvaldkonna ettevõtted;
 • tubaka ja tubakatoodete valmistamise, töötlemise ja turustamise ettevõtted;
 • hasartmängude ja kihlvedude korraldamise ettevõtted;
 • raskustes olevad ettevõtjad, mis on sellisena määratletud liidu riigiabi eeskirjades.
Koolitaja ja praktikud

Koolitaja Priit Kallas on internetiturundusfirmade Sevenline ja DreamGrow asutaja ja vedaja. Ta on olnud aktiivselt tegev erinevate internetiprojektide juures rohkem kui 10 aastat, tema peamiseks tegevuseks olnud internetiturundus, aidates Eesti firmadel jõuda välisturgudele. Priidu kirjutatav Internetiturunduse ajaveeb on üks mahukamaid internetiturunduse allikaid eesti keeles. Tema internetiturunduse teemalisi artikleid ja arvamusi on avaldatud Äripäevas, Eesti Päevalehes ja Postimehes. Priit on tegelenud aastaid reklaamivaldkonnas ja teinud koostööd selliste märkidega nagu BIG Elektroonika ja OnOff, HP, IBM, Compaq, Jippii!, Mariine Auto (Subaru), Hotell Viru, TechData ja Computer 2000, Ehituse ABC, Weckman (Esco), Viking Window, Assa, BLRT Grupp, Palmatin, Delfi. Priidu müügi- ja projektijuhtimise kogemus ongi pärit reklaamialalt ja internetiturundusest. Priit on oma ala professionaal, kes oskab rääkida ja tuua palju näiteid erinevate sotsiaalmeedia kanalite turundusvõtetele parima tulemuse saavutamiseks. 

Praktik Karin Riisman on digitaalse turunduse spetsialist Suurbritannia turule suunatud finantsteenuste ettevõttes CashOnGo ning tema ülesandeks on olnud kodulehe arendamine eesmärgiga kasvatada külastajate arvu ja tehinguid Suurbritannia turult. Ta oskab kodulehte väga hästi analüüsida ning selle põhjal optimeerida lehte ja klienditeekonda ning korraldada erinevaid kampaaniad. Karin on hariduse saanud Birminghami Ülikoolis ning tänu sellele oskab hästi toime tulla rahvusvahelises keskkonnas turundamisega.

Koolitustingimused

Marketingi Instituudi koolitus toimub ruumis, mis vastab tervisekaitse nõuetele. Koolitust toetab e-õppe keskkond aadressil www.turundusproff.ee. Koolitused toimuvad alati olenemata osalejate arvust. Erakorraliselt on Marketingi Instituudil õigus muuta koolituse aega vastavalt kokkuleppele õppijatega. Lisainfo õppetöö korralduse ja kvaliteedi tagamise kohta.

Lisainfo

Aivi Tinnus, kliendisuhete juht, 5688 6008, mi@mi.ee.

Vaata ekspordialast infot ka EAS-i koduleheküljelt.

Koolituste toimumise ajad
Koolituste hind

Tänu EAS-i ja Euroopa Regionaalarengu Fondi toetusele on koolituse hind 25€ + km, mis sisaldab koolitusmaterjale koolituskeskkonnas, kahte kohvipausi ja kerget lõunat.

 

Vaata lisaks ka teisi EASi koolitusi: