Eksport sotsiaalmeedia abil

Sissejuhatus

Marketingi Instituut koostöös EASiga korraldab eksportijatele koolituse „Eksport sotsiaalmeedia abil“, mida rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.

Koolituse eesmärk
 • Tõsta Eesti ettevõtjate teadmisi ekspordist, arendada koostööd Eesti ettevõtjate vahel ning luua eeldused ekspordikäibe ning kõrgema lisandväärtusega toodete ja teenuste osakaalu suurendamiseks.
 • Anda esmased soovitused ettevõtetele, kuidas sotsiaalmeedia abil oma tooteid ja teenuseid turundada. 
Koolituse sihtgrupp

Väikese ja keskmise suurusega alustavad ja tegutsevad Eesti ettevõtjad, kes vajavad infot ja nõuandeid, et valmistada oma ettevõte ette paremaks välisturule sisenemiseks, kes ootavad praktilist koolitust ja piisavalt võimalusi arutada oma ettevõtte situatsiooni ning kelle jaoks on oluline ka networking osalejatega. 

Läbitavad teemad
 • Milliseid turundamise võimalusi pakuvad erinevad blogid, Twitter, Facebook, LinkedIn, jms kanalid?
 • Millised on esmased õpetused domeenide koostamiseks ja kliendivõrgustiku ülesehitamiseks?
 • Kas ja kuidas sotsiaalmeedia kanalid omavahel haakuvad?
 • Praktiline näide sotsiaalmeedia kasutamisest eksportiva ettevõtte toote või teenuse turundamisel.
Koolituse lõpetanu teab
 • Kuidas kasutada ekspordi toetamiseks blogisid, Twitterit, Facebooki, LinkedIni jms sotsiaalmeedia kanaleid? 
 • Kuidas erinevates sotsiaalmeedia kanalites kliendivõrgustikke luua ja kasvatada ning aktiivsena hoida?
 • Kuidas sotsiaalmeedia kanalid omavahel haakuvad ja üksteist toetavad?
Koolitusmeetodid

Koolituspäev (8 AT) sisaldab teoreetilist sissejuhatust teemasse, iseseisvaid- ja grupiharjutusi koos koolitaja tagasisidega, arutelusid, praktiku ettekannet ning koolitaja ja praktiku vastuseid küsimustele. Koolituskeskkonnas www.turundusproff.ee on koolitusmaterjalid iseseisvaks läbitöötamiseks.

Koolituse lõpetaja saab selle kinnituseks tõendi. 

Koolituse päevakava

09.45 - 10.00    Registreerumine
10.00 - 11.30    Koolitus
11.30 - 11.45    Kohvipaus
11.45 - 13.15    Koolitus
13.15 - 14.00    Lõuna
14.00 - 15.00    Koolitus
15.00 - 15.15    Kohvipaus
15.15 - 16.45    Praktiku kogemuste vahetus: Kuidas sotsiaalmeedia kaudu rahvusvahelistel turgudel turundatakse?
16.45 - 17.15    Koolituse kokkuvõte

Koolitusel osalemise piirangud:

EASiga koostöös korraldatud koolitusel, mis on rahastatud Euroopa Regionaalarengu Fondist, ei või osaleda:

 • konsultatsiooni- ja nõustamisbüroode esindajad, kellel ei ole selget plaani oma teenust/toodet eksportima hakata;
 • põllumajandustoodete esmase tootmise ettevõtted;
 • kalandus- ja vesiviljelusvaldkonna ettevõtted;
 • tubaka ja tubakatoodete valmistamise, töötlemise ja turustamise ettevõtted;
 • hasartmängude ja kihlvedude korraldamise ettevõtted;
 • raskustes olevad ettevõtjad, mis on sellisena määratletud liidu riigiabi eeskirjades.
Koolitaja ja praktikud

Koolitaja Marko Saue on internetiturunduse ettevõtte Goal Marketing OÜ asutaja ning Eesti kõige hinnatum professional Facebooki turunduses ning üks väheseid, kellel on kogemused LinkedIn-i kasutamisel turunduses. Markol on olnud võimalus töötata Eesti suurimate ettevõtetega ning katsetada väga erinevaid kampaaniad ning lahendusi ning selle baasil akumuleerida kompetentsi. Tema kampaaniad ei ole mitte ainult tulemuslikud, vaid ka silmapaistavad ning ta on võitnud palju oma valdkonna auhindu. Tänu Marko laialdasele kogemusele on ta esinenud paljudel seminaridel ja konverentsidel ning viinud läbi mitmeid internetiturunduse ja sotsiaalmeedia kasutamise koolitusi ettevõtetele ja organisatsioonidele. Marko on olnud Marketingi Instituudi sotsiaalmeedia turunduse õppejõud viimased 4 aastat.

Praktik Timm Rannu, sotsiaalmeedia praktikuna, on rääkimas osalejatele oma toote, väikeettevõtte äritarkvara Sliptree’s sotsiaalmeedia kasutamisest turunduses. Timm on pühendunud kõrgetele eesmärkidele, on sihikindel ning viib teostatud projekti lõpuni. Timm on äärmiselt motiveeritud ja pühendunud oma ettevõtmistesse. Timm on tugeva strateegilise mõtlemisega ning aktiivne start-up community liige.

Koolitustingimused

Marketingi Instituudi koolitus toimub ruumis, mis vastab tervisekaitse nõuetele. Koolitust toetab e-õppe keskkond aadressil www.turundusproff.ee. Koolitused toimuvad alati olenemata osalejate arvust. Erakorraliselt on Marketingi Instituudil õigus muuta koolituse aega vastavalt kokkuleppele õppijatega. Lisainfo õppetöö korralduse ja kvaliteedi tagamise kohta

Lisainfo

Aivi Tinnus, kliendisuhete juht, 5688 6008, mi@mi.ee.

Vaata ekspordialast infot ka EAS-i koduleheküljelt.

Koolituste toimumise ajad
Koolituste hind

Tänu EAS-i ja Euroopa Regionaalarengu Fondi toetusele on koolituse hind 25€ + km, mis sisaldab koolitusmaterjale koolituskeskkonnas, kahte kohvipausi ja kerget lõunat.

 

Vaata lisaks ka teisi EASi koolitusi: