Ekspordiplaani koostamine eksportijale

Sissejuhatus

Составление экспортного плана для экспортера.

Marketingi Instituut ja Wisecounter koostöös EASiga korraldavad eksportijatele koolituse "Ekspordiplaani koostamine eksportijale", mida rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.

Loe osalejate kogemuslugusid:

Ansambli Svjata Vatra kogemuslugu

Ettevõtte Top Marine kogemuslugu

Loodusvägi OÜ kogemuslugu

 

Koolituse eesmärk
 • Tõsta Eesti ettevõtjate teadmisi ekspordist, arendada koostööd Eesti ettevõtjate vahel ning luua eeldused ekspordikäibe ning kõrgema lisandväärtusega toodete ja teenuste osakaalu suurendamiseks.
 • Anda ekspordikogemusega ettevõtjale teadmised ja oskused efektiivse ekspordiplaani kirjutamiseks, milles on arvestatud kõiki ettevõtte jaoks olulisi aspekte ja mille ettevõte suudab ka tegelikkuses ellu viia.
Koolituse sihtgrupp

Väikese ja keskmise suurusega Eesti ettevõtted, kelle juhid ja omanikud vajavad infot ja nõuandeid oma ettevõttes ekspordiga alustamiseks ja ekspordiplaani kirjutamiseks, et kaasata finantse kas pangalt, EAS-ilt või Kredexilt. Nad ootavad praktilist koolitust ja piisavalt võimalusi arutada oma ettevõtte situatsiooni ning kelle jaoks on oluline ka networking osalejatega.

Läbitavad teemad
 • Ekspordi eesmärgid ja ootused
 • Eksporditav toode/teenus
 • Hinnakujundus
 • Kliendianalüüs
 • Konkurentsianalüüs
 • Tootmisvõimekus
 • Turundusplaan
 • Finantsprognoosid
 • Realistlikkuse hindamine
 • Ettevõtte pikaajaline tegevusplaan
 • Praktilised näited ekspordiplaani analüüsimisel
 • Lisafinantseeringute võimalused EAS-ist, Kredexist või pangast
Koolituse lõpetanu teab
 • kuidas koostada realistlikku ja turu-infol põhinevat ekspordiplaani;
 • kuidas koostada realistlikku finantsplaani ja maandada tarneahela riske;
 • kuidas maandada kliendiriske;
 • kuidas finantseerimisasutused ekspordiplaane hindavad ning kuidas koostada plaan, mida soovitakse finantseerida. 
Koolituse läbinu oskab
 • koostada ekspordiplaani, mis aitab kaasata ettevõttesse lisafinantse. 
Koolitusmeetodid

Koolitus koosneb kolmest päevast, millest iga vahel on vähemalt neli nädalat ning mille vahel teevad osalejad tööd kodus oma ekspordiplaani ettevalmistamiseks. Üks koolituspäev on 8AT, kogu koolituse maht koos koolitustevahelise iseseisva tööga kokku 64AT. Viimasel päeval toimub ekspordiplaani esitlemine Swedbanki esindajatele, kes annavad realistliku nö laenukomitee tagasiside ja soovitused plaanile.

Koolitus on äärmiselt praktilise iseloomuga ning annab piisavalt võimalusi arutada oma ettevõtte situatsiooni. Koolituse eduka läbimise aluseks on mõningane praktiline kogemus ekspordis. 

Koolituskeskkonnas www.turundusproff.ee on koolitusmaterjalid iseseisvaks läbitöötamiseks.

Koolituse lõpetaja saab selle kinnituseks tõendi.

Koolituse päevakava: 

1.koolituspäev

09.45 - 10.00    Registreerumine
10.00 - 11.30    Koolitus
11.30 - 11.45    Kohvipaus
11.45 - 13.15    Koolitus
13.15 - 14.00    Lõuna
14.00 - 15.00    EAS-i võimalused ettevõtetele 
15.00 - 15.15    Kohvipaus
15.15 - 17.15    Koolitus

2.koolituspäev

09.45 - 10.00    Registreerumine
10.00 - 11.30    Koolitus
11.30 - 11.45    Kohvipaus
11.45 - 13.15    Koolitus
13.15 - 14.00    Lõuna
14.00 - 15.20    Koolitus
15.20 - 15.35    Kohvipaus
15.35 - 16.45    Koolitus
16.45 - 17.15    Koolituse kokkuvõte

3.koolituspäev

09.45 - 10.00    Registreerumine
10.00 - 11.30    Workshop krediidiriskide juhtimisest ja Kredexi võimalused ettevõtetele
11.30 - 11.45    Kohvipaus
11.45 - 13.15    Praktiku ettekanne ja arutelu ekspordi kasvatamisest lisafinantside toel
13.15 - 14.00    Lõuna
14.00 - 15.30    Ekspordiplaanide kaitsmine
15.30 - 15.45    Kohvipaus
15.45 - 17.00    Ekspordiplaanide kaitsmine
17.00 - 17.15    Koolituse kokkuvõte 

Koolitusel osalemise piirangudEASiga koostöös korraldatud koolitusel, mis on rahastatud Euroopa Regionaalarengu Fondist, ei või osaleda:

 • konsultatsiooni- ja nõustamisbüroode esindajad, kellel ei ole selget plaani oma teenust/toodet eksportima hakata;
 • põllumajandustoodete esmase tootmise ettevõtted;
 • kalandus- ja vesiviljelusvaldkonna ettevõtted;
 • tubaka ja tubakatoodete valmistamise, töötlemise ja turustamise ettevõtted;
 • hasartmängude ja kihlvedude korraldamise ettevõtted;
 • raskustes olevad ettevõtjad, mis on sellisena määratletud liidu riigiabi eeskirjades.
Koolitaja ja praktikud

Koolitaja Tarmo Täht on suurepärase koolitaja kogemusega, pikaajaline ettevõtete ekspordialane nõustaja ning nelja aasta jooksul olnud mentoriks 10 ekspordi müügijuhile, keda aitas oma teadmiste ja kogemustega nii EAS-i poolt korraldatud Ekspordirevolutsiooni programmis kui Eksporditöötajate kvalifikatsiooni tõstmise programmis. Tarmo on koolitanud viimase kolme aasta jooksul sadu ekspordist huvitunud ettevõtete esindajaid, kes on soovinud oma ekspordi suurendamiseks minna süsteemselt uuele turule, koostades eelnevalt ekspordiplaani.

Koolitaja Jaan Järv  on suurepärase koolitaja kogemusega. Nelja aasta jooksul olnud mentoriks 10 ekspordi müügijuhile, keda aitas oma teadmiste ja kogemustega nii EAS-i poolt korraldatud Ekspordirevolutsiooni programmis kui Eksporditöötajate kvalifikatsiooni tõstmise programmis. Jaan on koolitanud viimase kolme aasta jooksul sadu ekspordist huvitunud ettevõtete esindajaid, kes on soovinud oma ekspordi suurendamiseks minna süsteemselt uuele turule, koostades eelnevalt ekspordiplaani ning võttes koolitusel Jaani juhendamise järgi läbiviidud turu-uuringud realistliku ekspordiplaani aluseks. Kuula ka Turundusraadio saadet, kus oli külaliseks Jaan Järv.

Finantsosa koolitajad on Marketingi Instituudi pikaajalised koolitajad Priit Lopsik, Swedbanki väikeettevõtete valdkonnajuht ja Marjan Savtšenko, Swedbanki suurkliendihaldur ning Kredex Krediidikindlustuse juhatuse liige Mariko Rukholm.

Praktik Rait Rebane on perefirma K-Print ekspordimüügijuht, kes on viinud mõne viimase aasta jooksul ettevõtte ekspordi nullist kuni 70 protsendini käibest ning aidanud perefirmas arengut juhtida kaasates ekspordikasvu plaani elluviimise jaoks edukalt lisafinantseeringut pangast. Rait on lõpetanud EAS-I algatatud Ekspordimüügijuhtide kvalifikatsiooni tõstmise programmi ja omab diplomit Suurbritannia The institute of Export’ist. See program on olnud täienduseks seniasele ülikooliharidusele ning andnud enesekindluse edasiseks veel julgemaks ekspordile panustamiseks. Kuula ka Turundusraadio saadet, kus oli külaliseks Rait Rebane.

Tartu koolitusel on praktik Mehis Täpp, kes on ettevõtte Liliina juht, kes oma visa töö ja järjepidevusega on suutnud ainulaadse ettevõtte toodangu (linased tooted) viia välisturgudele. Liliina on koostööd teinud EASiga, kus sai toetust ekspordiplaani elluviimiseks. Mehis suudab särasilmselt ja innuga rääkida oma lugu, kust on kuulajatel nii mõndagi tarka kõrva taha panna. Mehis on tubli juht, kes on sihipärane, järjekindel, loov ja avatud inimene. Suurepärane kuulaja, kaasvestleja ja nõuandja ning meeskonnamängija. Iga kohtumine Mehisega annab taas mõne hea uue mõtte, mida saab ise ära kasutada,

Venekeelsel koolitusel on praktikuks Aleksandr Sepp, kes suudab jagada oma ettevõtte ekspordi kogemusi nii lääne kui ida suunal. Ta on juhtinud Novarc Groupi (endine EA Reng) Ukraina ja Valgevene projektide arendamist ning ekspordimüüki nendel turgudel. Aleksandr  on selge ja ladusa esinemisega ettekandja, kes valmistab ettekanded alati  põhjalikult ette. EA Rengis  on Aleksandr koostanud plaani Valgevene turule sisenemiseks ja kaasanud sellest lisafinantseeringu EAS-ist.

 

Koolitustingimused

Marketingi Instituudi koolitus toimub ruumis, mis vastab tervisekaitse nõuetele. Koolitust toetab e-õppe keskkond aadressil www.turundusproff.ee. Koolitused toimuvad alati olenemata osalejate arvust. Erakorraliselt on Marketingi Instituudil õigus muuta koolituse aega vastavalt kokkuleppele õppijatega. Lisainfo õppetöö korralduse ja kvaliteedi tagamise kohta.

Lisainfo

Aivi Tinnus, kliendisuhete juht, 5688 6008, mi@mi.ee.

Vaata ekspordialast infot ka EAS-i koduleheküljelt.

Koolituste toimumise ajad
Koolituste hind

Tänu EAS-i ja Euroopa Regionaalarengu Fondi toetusele on selle kolmepäevase koolituse hind ainult 75€ + km, mis sisaldab koolituspäevade läbiviimist, koolitusmaterjale koolituskeskkonnas, igal koolituspäeval kahte kohvipausi ja kerget lõunat. Selle hinna sees on ka üks koht inimesele, kes lisaks koolitusel osalejale tulevikus osaleb ka ekspordiplaani elluviimisel.

Vaata lisaks ka teisi EASi koolitusi: