Ekspordiplaani koostamine algajale

Sissejuhatus

Составление плана по экспорту для начинающих.

Marketingi Instituut ja Wisecounter koostöös EASiga korraldavad eksportijatele koolituse „Ekspordiplaani koostamine algajale“, mida rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.

Loe osalejate kogemuslugusid:

Ansambli Svjata Vatra kogemuslugu

Ettevõtte Top Marine kogemuslugu

Loodusvägi OÜ kogemuslugu

Koolituse eesmärk
 • Tõsta Eesti ettevõtjate teadmisi ekspordist, arendada koostööd Eesti ettevõtjate vahel ning luua eeldused ekspordikäibe ning kõrgema lisandväärtusega toodete ja teenuste osakaalu suurendamiseks.
 • Anda ekspordiga alustamist plaanijale esmased teadmised ja juhised realistliku ekspordiplaani koostamiseks.
Koolituse sihtgrupp

Väikese ja keskmise suurusega alustavad ja tegutsevad Eesti ettevõtted, kelle juhid ja omanikud vajavad infot ja nõuandeid oma ettevõttes ekspordiga alustamiseks ja ekspordiplaani kirjutamiseks, kes ootavad praktilist koolitust ja piisavalt võimalusi arutada oma ettevõtte situatsiooni ning kelle jaoks on oluline ka networking osalejatega. 

Läbitavad teemad
 • Ekspordi eesmärgid ja ootused
 • Eksporditav toode/teenus
 • Hinnakujundus
 • Kliendianalüüs
 • Konkurentsianalüüs
 • Tootmisvõimekus
 • Turundusplaan
 • Finantsprognoosid
 • Realistlikkuse hindamine
 • Ettevõtte pikaajaline tegevusplaan
 • Praktilised näited ekspordiplaani analüüsimisel
 • Praktiku näide, kuidas ettevõte alustas eksporditegevusega.
Koolituse lõpetanu teab
 • Missugused on põhilised toote ja teenuse, hinnakujunduse, tootmisvõimekuse aspektid, millega ekspordiga alustajad arvestama peavad.  
 • Kuidas ekspordiks realistlikke eesmärke seada?
 • Kuidas leida sihtgrupp eksporditurul ja kuidas nendeni jõuda?
 • Kuidas koostada sobiv pakkumine arvesse võttes konkurentsi situatsiooni?
 • Kuidas koostada esmane turunduse- ja müügiplaan?
 • Millega arvestada finantsprognooside koostamisel? 
 • Kuidas hinnata ekspordiplaani realistlikkust?
Koolitusmeetodid

Koolitus koosneb kolmest koolituspäevast (24 AT). Koolituspäev sisaldab teoreetilist sissejuhatust teemasse, iseseisvaid- ja grupiharjutusi koos koolitaja tagasisidega, arutelusid osalevate ettevõtete ekspordimõtete põhjal. Koolituskeskkonnas www.turundusproff.ee on koolitusmaterjalid iseseisvaks läbitöötamiseks. Koolituse lõpetaja saab selle kinnituseks tõendi.

Koolituse päevakava: 

1. koolituspäev

09.45 - 10.00    Registreerumine
10.00 - 11.30    Koolitus
11.30 - 11.45    Kohvipaus
11.45 - 13.15    Koolitus
13.15 - 14.00    Lõuna
14.00 - 15.30    Koolitus
15.30 - 15.45    Kohvipaus
15.45 - 17.15    Koolitus

2. koolituspäev

09.45 - 10.00    Registreerumine
10.00 - 11.30    Koolitus
11.30 - 11.45    Kohvipaus
11.45 - 13.15    Koolitus
13.15 - 14.00    Lõuna
14.00 - 15.00    Koolitus
15.00 - 15.15    Kohvipaus
15.15 - 16.45    Praktiku ettekanne: Ekspordi alustamine
16.45 - 17.15    Koolituse kokkuvõte

3. koolituspäev

09.45 - 10.00    Registreerumine
10.00 - 11.30    Koolitus
11.30 - 11.45    Kohvipaus
11.45 - 13.15    Koolitus
13.15 - 14.00    Lõuna
14.00 - 15.30    Koolitus
15.30 - 15.45    Kohvipaus
15.45 - 17.15    Koolitus

Koolitusel osalemise piirangudEASiga koostöös korraldatud koolitusel, mis on rahastatud Euroopa Regionaalarengu Fondist, ei või osaleda:

 • konsultatsiooni- ja nõustamisbüroode esindajad, kellel ei ole selget plaani oma teenust/toodet eksportima hakata;
 • põllumajandustoodete esmase tootmise ettevõtted;
 • kalandus- ja vesiviljelusvaldkonna ettevõtted;
 • tubaka ja tubakatoodete valmistamise, töötlemise ja turustamise ettevõtted;
 • hasartmängude ja kihlvedude korraldamise ettevõtted;
 • raskustes olevad ettevõtjad, mis on sellisena määratletud liidu riigiabi eeskirjades.
Koolitaja ja praktikud

Koolitaja Jaan Järv on suurepärase koolitaja kogemusega. Nelja aasta jooksul olnud mentoriks 10 ekspordi müügijuhile, keda aitas oma teadmiste ja kogemustega nii EAS-i poolt korraldatud Ekspordirevolutsiooni programmis kui Eksporditöötajate kvalifikatsiooni tõstmise programmis. Jaan on koolitanud viimase kolme aasta jooksul sadu ekspordist huvitunud ettevõtete esindajaid, kes on soovinud oma ekspordi suurendamiseks minna süsteemselt uuele turule, koostades eelnevalt ekspordiplaani ning võttes koolitusel Jaani juhendamise järgi läbiviidud turu-uuringud realistliku ekspordiplaani aluseks. Kuula ka Turundusraadio saadet, kus oli külaliseks Jaan Järv.

Koolitaja Anu-Mall Naarits on koolitanud turunduse ja ekspordi valdkonnas üle 20 aasta ning nõustanud kümneid ettevõtteid ja organisatsioone. Anu suudab koolitusel hoomata suurt pilti ning läheneda teemasse väga praktilise nurga alt. Koolitusel on osalejad kõik haaratud tegevusse, töötades kas paaris, tehes grupitööd või  töötades oma kaasust läbi. Anu suudab anda oma koolitustel igale osalejale tagasiside ning vajadusel leiab veel täiendavalt aega nõuannete jagamiseks. Anu psühholoogiaharidus on andnud talle suurepärased oskused inimestega suhtlemiseks ning Stockholmi Ülikooli ärijuhtimise õpe andis väärtuslikud teadmised ettevõtlusest. Anu on süsteemne, valmistab alati põhjalikult materjali ette, analüüsiv ja koostöövalmis. Anu on vastutav Marketingi Instituudi rahvusvaheliste projektide leidmise, osalemise, konsortsiumite moodustamise, pakkumiste koostamise ja projektide elluviimise eest. 

Koolitaja Tarmo Täht on suurepärase koolitaja kogemusega, pikaajaline ettevõtete ekspordialane nõustaja ning  nelja aasta jooksul olnud mentoriks 10 ekspordi müügijuhile, keda aitas oma teadmiste ja kogemustega nii EAS-i poolt korraldatud Ekspordirevolutsiooni programmis kui Eksporditöötajate kvalifikatsiooni tõstmise programmis. Tarmo on koolitanud viimase kolme aasta jooksul sadu ekspordist huvitunud ettevõtete esindajaid, kes on soovinud oma ekspordi suurendamiseks minna süsteemselt uuele turule, koostades eelnevalt ekspordiplaani. Tarmo koolitab nii eesti- kui ka venekeelset ekspordiplaani gruppi Jõhvis.

Praktik Piruza Harutjunjan on EAS-i Ekspordirevolutsiooni esimese lennu lõpetaja, kellel on väga rahvusvaheline taust ning kogemused erinevate valdkondade ekspordis. Piruza on väga hea suure pildi nägeja, ta oskab süsteemselt eksporditegevusi planeerida ja ellu viia, ta on suurepärane suhtleja ja kontaktide looja, väga hea analüüsi võimega ja süstemaatline, kuid samas ka loominguline uudsete lahenduste leidmisel. 

Koolitustingimused

Marketingi Instituudi koolitus toimub ruumis, mis vastab tervisekaitse nõuetele. Koolitust toetab e-õppe keskkond aadressil www.turundusproff.ee. Koolitused toimuvad alati olenemata osalejate arvust. Erakorraliselt on Marketingi Instituudil õigus muuta koolituse aega vastavalt kokkuleppele õppijatega. Lisainfo õppetöö korralduse ja kvaliteedi tagamise kohta.

Lisainfo

Aivi Tinnus, kliendisuhete juht, 5688 6008, mi@mi.ee.

Vaata ekspordialast infot ka EAS-i koduleheküljelt.

Koolituste toimumise ajad
Koolituste hind

Tänu EAS-i ja Euroopa Regionaalarengu Fondi toetusele on selle kolmepäevase koolituse hind ainult 75€ + km, mis sisaldab koolituspäevade läbiviimist, koolitusmaterjale koolituskeskkonnas, igal koolituspäeval kahte kohvipausi ja kerget lõunat.

Vaata lisaks ka teisi EASi koolitusi: