EASi väikeettevõtja arenguprogramm

Sissejuhatus

EAS koostöös Marketingi Instituudiga korraldavad mikro- ja väikeettevõtete juhtidele ning omanikele aktuaalsete teemadega ja hinnatud koolitajatega väga praktilise koolituse "EASi väikeettevõtja arenguprogramm 2016 ja 2017", mida rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond. 

Koolitusele pääsejate arv on piiratud ning kõikidest kandidaatidest koostatakse pingerida, mille alusel EAS valib koolitusele pääsejad.

Kandideerimistähtaeg on 23. jaanuar 2017. PALUN TÄIDA KANDIDEERIMISAVALDUS SIIN!

Loe programmi esimese tsükli osalejate tagasisidet:
Koolitus andis hoo ekspordivõimekuse kasvatamiseks. Imbi Jaks (Ricimer OÜ)
Tänuväärt programm tipptasemel koolitajatega. Mihkel Nurm (Skyproff OÜ)

Koolituse eesmärk
 • anname uusi tehnikaid ja kaasaegseid tööriistu ettevõtte tõhusamaks juhtimiseks ja arendamiseks;
 • toetame suunistega ettevõtte strateegiate koostamisel ja ärimudeli täpsustamisel;
 • anname suurepärase ülevaate uusimatest müügi- ja turundustegevuste tööriistadest nii Eestis kui rahvusvaheliselt;
 • loome tugeva väikeettevõtjate vahelise suhtevõrgustiku, mis jääb toeks ka peale koolituse lõppu;
 • koolituse läbimine aitab ettevõtetel kiiremini kasvada ja rohkem eksportida.
Koolituse sihtgrupp
 • Eelistatavalt kolm kuni viis aastat tegutsenud eksportivate väikeettevõtete (töölepinguga töötajate arv on 2 kuni 49 inimest) juhid. Eelistatakse ettevõtteid, mille viimase majandusaasta müügitulu või prognoos on alates 200 000 kuni 3 000 000 eurot ning ekspordikäive või prognoos müügikäibest vähemalt 20%; 
 • Koolitus on suunatud ettevõtete omanikele, juhatuse liikmetele ja tegevjuhtidele, kellega koos võivad vajadusel osaleda valdkonnajuhid. Osaleja juhtimiskogemus peab olema vähemalt 2 aastat.
 • Ühest ettevõttest võib osaleda kuni 2 inimest.

Osaleda ei või järgmiste tegevusalade esindajad:

 • põllumajandustoodete esmane tootmise ettevõtted;
 • kalandus- ja vesiviljelusvaldkonna ettevõtted;
 • tubaka ja tubakatoodete valmistamise, töötlemise ja turustamise ettevõtted;
 • hasartmängude ja kihlvedude korraldamise ettevõtted;
 • raskustes olevad ettevõtjad, mis on sellisena määratletud liidu riigiabi eeskirjades.
Läbitavad teemad

Arenguprogrammis on 4 põhimoodulit, mille läbivateks fookusteks on väikeettevõtjate olulised väljakutsed, milleks on ettevõtte kasvatamine rahvusvaheliselt, efektiivsuse suurendamine ja kasumlikkuse kasvatamine. Moodulid on:

 1. Strateegiline juhtimine ja ärimudelid (I ja II päev), koolitaja Indrek Maripuu
  - Strateegia ja strateegiline planeerimine
  - Väliskeskkonna analüüs ja trendide analüüs
  - Sisekeskkonna analüüs ehk ettevõtte tugevuste ja nõrkuste analüüs 
  - Strateegilised valikud
  - Innovatiivsed ärimudelid
  - Innovatiivse ärimudeli rakendamine
  - Vastutustundlik ettevõtlus
 2. Toote- ja teenusearendus (III ja IV päev), koolitaja Markko Karu
  - Disaini protsess
  - Tootearenduse roadmap
  - Teenuste analüüs
  - Teenuste disain
  - Teenuste disain ja prototüüpimine
 3. Turundus ja internetiturundus (V ja VI päev), koolitajad Anu-Mall Naarits ja Priit Kallas
  - Turunduse strateegia 
  - Turunduskommunikatsioon
  - Toimiv koduleht
  - Külastajate toomine kodulehele
 4. Eksport (VII ja VIII päev), koolitaja Jaan Järv/ Argo Sildvee
  - Välisturu kaardistus
  - Kontaktide leidmine ja müük välisturul
  - Kliendisuhtlus ja võtmeklientide kasvatamine
  - Läbirääkimised väliskliendiga
Koolitusmeetodid

Koolitus kestab kokku 8 päeva ja koosneb neljast 2-päevasest moodulist. Koolituspäevad kokku on 130 AT, millest 64 AT lähiõppe päeva. Vaata kevad 2017 koolituse toimumise aegu SIIT. Koolitusprogrammi hind on 180€ (sisaldab käibemaksu) osaleja kohta.

Koolituse I moodul toimub koos väljasõidu, ühise õhtusöögi ja majutustega (sisaldub osalustasus). Koolituse II, III ja IV moodul toimub Tallinna gruppidele Marketingi Instituudi koolitusruumis (Peterburi tee 2f) ning Tartu gruppidele Teaduskeskus AHHAA seminariruumis (Sadama 1).  

Koolituse osana valmivad ettevõtjatel arenguauditid ja koostatakse kodused ülesanded, mis on mõeldud läbiviimiseks ettevõttes ning mis on arutelude ja diskussiooni baasiks.

Koolituse läbiviimiseks kasutatakse erinevaid aktiivõppe meetodeid: grupitööd ja individuaalsed harjutused ning analüüsid, juhtumite analüüsid, osalejate ettevõtete kaasuste analüüsid, kogemuste vahetamine, erinevate praktiliste tööriistade (ärimudeli koostamine, müügiprotsessi juhtimine, turundusprotsessi juhtimine, kliendihaldus jms) kasutamine. Koolitusprogrammi jooksul omandab osaleja 13 erinevat praktilist tööriista!

Koolituskeskkonnas www.turundusproff.ee on koolitusmaterjalid iseseisvaks läbitöötamiseks.

Koolituse lõpetaja saab selle kinnituseks tõendi.

Koolitajad

Koolitaja Indrek Maripuu on mitmekülgse taustaga konsultant ja koolitaja. Ta on üks aktiivsemaid Osterwalderi Business Model Canvas’e propageerija Eestis ning äriloovuse arendaja. Ta on olnud logistikajuht Arla Foodsis Baltikumis, äriarendaja paljudes Eesti ettevõtetes sh media ja telekomi sektoris. Indreku koolitustes on teooria läbipõimunud praktiliste harjutustega, luues sellega uusi koolitusmeetodeid läbi Ideemängude. Pikaajaline ärikonsultandi taust annab talle oskuse haarata lennult lisaks ärimudelitele ka finantse ja ettevõtet kui tervikut ning ta oskab seda ka hästi edasi anda. Kuula ka Turundusraadio saadet, kus külaliseks oli Indrek Maripuu. 

Koolitaja Markko Karu on üks Eesti tuntumaid ja kogenunumaid toote- ja teenusedisaini professionaale. Markko on lõpetanud Eesti Kunstiakadeemia tootedisaini erialal ning omandanud magistrikraadi Tartu Ülikoolis virtuaalteenuste arenduse ja disaini alal. Markko on EASi poolt tunnustatud disainijuht, Art Directors Club Estonia, Eesti Disainerite Liidu ja Eesti Kujundusgraafikute Liidu liige ning Eesti Disainikeskuse nõukogu esimees. Tänu tema viimaste aastate aktiivsele tegevusele start-uppide maailmas on ta omandanud oskuse näha ettevõtet tervikuna ning juhtida äriprotsesse. Markko on atraktiivne esineja ning tema koolitusmaterjalid on visuaalselt kaasahaaravad. Kuula ka Turundusraadio saadet, kus külaliseks oli Markko Karu.

Koolitaja Anu-Mall Naarits on koolitanud turunduse ja ekspordi valdkonnas üle 20 aasta ning nõustanud nendel teemadel kümneid ettevõtteid ja organisatsioone. Anu suudab koolitusel hoomata suurt pilti ning läheneda teemasse väga praktilise nurga alt. Anu psühholoogiaharidus on andnud talle suurepärased oskused inimestega suhtlemiseks ning Stockholmi Ülikooli ärijuhtimise õpe andis väärtuslikud teadmised ettevõtlusest. Anu on vastutav Marketingi Instituudi rahvusvaheliste projektide leidmise, osalemise ja konsortsiumite moodustamise eest.   

Koolitaja Priit Kallas on digiagentuuri DreamGrow asutaja ja vedaja. Ta on olnud aktiivselt tegev erinevate internetiprojektide juures rohkem kui 20 aastat. Tema peamiseks tegevuseks on internetiturundus, aidates Eesti firmadel jõuda välisturgudele. Priit on tegelenud aastaid interneti ja turunduse alal tehes koostööd selliste märkidega nagu Telia, Elisa, Estravel, LHV, Olerex, Bauhof, If Kindlustus, Seesam Kindlustus, Amserv, Selver, City24. Priit on oma ala professionaal, kes oskab tuua elulisi näiteid digimeedia kanalite turundusvõtetega parima tulemuse saavutamiseks.  Kuula ka Turundusraadio saadet, kus külaliseks oli Priit Kallas.

Koolitaja Jaan Järv on viimase 5 aasta jooksul olnud Marketingi Instituudi ekspordivaldkonna koolitaja. Nelja aasta jooksul ta olnud mentoriks 10 ekspordi müügijuhile, keda aitas oma teadmiste ja kogemustega nii EASi poolt korraldatud Ekspordirevolutsiooni programmis kui Eksporditöötajate kvalifikatsiooni tõstmise programmis. Jaan on koolitanud viimaste aastate jooksul sadu ekspordist huvitunud ettevõtete esindajaid, kes on soovinud oma ekspordi suurendamiseks minna süsteemselt uuele turule, koostades eelnevalt ekspordiplaani ning võttes koolitusel Jaani juhendamise järgi läbiviidud turu-uuringud realistliku ekspordiplaani aluseks. Jaan on pikaajalise ostu ja müügi kogemusega ning oskab seda ka haaravalt edasi anda. Kuula ka Turundusraadio saadet, kus külaliseks oli Jaan Järv.

Koolitaja Argo Sildvee on pikaajalise kogemusega ja laia haardega eksportija, kes on töötanud merenduse ja ehitussektoris (eksportinud uksi, mööblit kruiisilaevadele) ning omab suurepärast kogemust kontaktide loomisel Aasias. Argo keskendub praktikuna oma ettekandes kontaktide loomise protsessile ettevõttes T-Tammer, kus toodetakse erinevaid uksi. Argo on suurepärane esineja, põhjalik esinemise ettevalmistaja, kes jagab meeleldi oma laia kogemuste pagasit kuulajatega. Argo Sildvee läbis EAS-i korraldatud Eksporditöötajate kvalifikatsiooni tõstmise programmi ning sai 2015 aastal Suurbritannias asuva The Institute of Export diplomi, mis aitas tal teooriaga raamida ja süstematiseerida oma mahukad praktilised ekspordikogemused. Kuula ka Turundusraadio saadet, kus külaliseks oli Argo Sildvee.

Lisainfo

Aivi Tinnus, kliendisuhete juht, 5688 6008, mi@mi.ee.

Koolituste toimumise ajad
Koolituste hind

Koolitus viiakse ellu EAS-i tellimusel ja seda kaasrahastab Euroopa Regionaalarengu Fond, seetõttu on 8-päevase koolitusprogrammi hind vaid 180€ (sisaldab käibemaksu) iga osaleja kohta. Osalustasu sisaldab koolituste läbiviimist Eesti tippkoolitajate poolt, koolitusmaterjale elektrooniliselt ning iseseisva töö materjale, koolituspäevadel kohvi ja lõunapause, Tallinnast ja Tartust kaugemalt osalejate majutust. Tallinna gruppide esimene moodul toimub Kallaste Turismitalus Padisel ja Tartu gruppidel Elvas Waide Motellis, kuhu korraldatakse soovijatele transport Tallinnast või Tartust, esimese päeva õhtul on õhtusöök ja soovijatel võimalik ka ööbida kohapeal. 

Oluline info: See koolitus on teie ettevõtte jaoks vähese tähtsusega abi. Kinnitate registreerimisel, et te ei ole raskustes olev ettevõtja ning seda, et koos käesoleva koolitusega ei ületa teie ettevõttele eraldatud vähese tähtsusega abi alates 2013. aastast 200 000€. Registreerimisel kinnitate ka summa, mis arvestatakse koolituse eest vähese tähtsusega abiks teie ettevõttele. Täpsemalt saate lugeda siit: http://www.eas.ee/riigiabi/.